Kniha obsahuje výčet nejzajímavějších a nejpozoruhodnějších tratí evropských pozemních lanovek a ozubnicových drah. Zmíněny jsou pouze dráhy, které jsou v běžném provozu, o některých zaniklých tratích je v knize pouze malá zmínka. Součástí publikace je nejen technický a historický popis dané dráhy, ale také upozornění na technické či dopravní zajímavosti té které ozubnicové železnice nebo lanovky. V knize jsou zmíněny také takzvané šikmé výtahy, což jsou jednokolejné, automaticky vedené kabiny připomínající pozemní lanovku, které jezdí zpravidla na kratší vzdálenosti, někde dokonce jen pár desítek metrů. Bonusem jsou krátké tipy na turistické zajímavosti či upozornění na pamětihodnosti či architektonické skvosty v místech těchto drah. Největším rájem ozubnicových železnic a lanových drah je bezesporu Švýcarsko, kterému je věnována velká část knihy, následuje Rakousko a pak další evropské země. Samozřejmě nemůže chybět Česká republika a také sousední Slovensko, s kterým jsme sdíleli sedm desetiletí společnou vlast.

​

zápatí

Scroll to top