úvod

Občané ČR a SR mohou cestovat do Švýcarska bez omezení a karantény po příjezdu na švýcarské území. Švýcarsko je dle MZV ČR nově zařazeno mezi červené země. Ve Švýcarsku došlo také ke zmírnění příjezdových pravidel a opatření.

​

Vstup do Švýcarska

Všichni cestující z ČR a SK musí nově před svou cestou do Švýcarska vyplnit švýcarský on-line příjezdový formulář (tato povinnost platí i pro cestující v rámci leteckého tranzitu do další země) a splnit následující:

 • Plně očkovaní cestující se také prokáží při vstupu na švýcarské území certifikátem o ukončeném očkování (národní certifikát / Evropský digitální covid pas / EU Digital COVID Certificate).
 • Cestující, kteří nejsou plně očkováni proti nemoci SARS-CoV-2, musí být schopni také předložit potvrzení v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že před vstupem na švýcarské území podstoupili antigenní (max. 48 hod starý) nebo PCR (max. 72 starý) test s negativním výsledkem nebo potvrzení od lékaře o prodělání a vyléčení se z nemoci SARS-CoV-2 (cestující se plně se uzdravil a izolace 11. den po prvním pozitivním testu skončila před méně jak 6 měsíci). Zároveň, nejdříve 4. den po příjezdu a nejpozději 7. den po příjezdu na švýcarské území, též podstoupí další antigenní nebo PCR test.


Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a cestujících, včetně příp. vyžadování negativního SARS-CoV-2 testu. Před cestou se proto vždy a včas informujte u svého dopravce, jaké podmínky musíte splnit, abyste byli vpuštěni na palubu dopravního prostředku.

Před vaší cestou doporučujeme ověřit si aktuální podmínky pomocí interaktivního on-line průvodce Travelcheck, který vám zobrazí, jaká opatření se týkají aktuálně právě vás a vaší cesty.

Švýcarský on-line příjezdový formulář vyplníte před svou cestou do Švýcarska na počítači nebo chytrém telefonu, po vyplnění formuláře vám bude e-mailem zaslán potvrzovací QR kód, kterým se budete prokazovat při vstupní kontrole na švýcarské území. V případě kontroly můžete QR kód ukázat na svém chytrém telefonu nebo předložit ve vytištěném potvrzení. Pokud jste vstupní formulář nevyplnili i přes povinnost tak učinit nebo záměrně uvedli nepravdivé údaje, budete pokutováni. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné vyplnit příjezdový formulář v tištěné formě.

Švýcarsko uznává evropské covid certifikáty (národní certifikát / Evropský digitální covid pas / EU Digital COVID Certificate) a ve Švýcarsku je možné se jimi volně prokazovat. Kontrola certifikátů nahraných v české aplikaci Tečka je také bezproblémová.

Bližší a detailní informace ohledně vstupních podmínek do Švýcarska naleznete na webové stránce švýcarského ministerstva pro veřejné zdraví BAG, Velvyslanectví ČR v Bernu a Velvyslanectví SR v Bernu.
Tranzit do a přes Švýcarsko

Tranzit přes území Rakouska a Německa je možný – vždy je nutné opustit území daného státu nejrychlejší možnou cestou bez zbytečných zastávek (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a před vlastní cestou je nutné si ověřit aktuální podmínky u místních úřadů také u Velvyslanectví ČR v Berlíně, Velvyslanectví ČR ve Vídni, popřípadě u Velvyslanectví SR ve Vídni.

Tranzit přes území Švýcarska je možný a případná povinná 10denní karanténa se nebude vztahovat na pozemní tranzit Švýcarskem (tj. autem, autobusem a železnicí), který proběhne v rámci max. 24 hodin, a na přestupy na navazující lety na letištních terminálech. V případě leteckého tranzitu přes letiště ve Švýcarsku, je nutné mít vyplněn on-line příjezdový formulář a před nástupem do letadla se také prokázat negativním testem (v návaznosti na cílovou destinaci).
Návrat ze Švýcarska do ČR

Čeští občané a rezidenti plně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény (bližší info níže).
Cestující ze Švýcarska musí před svou cestou do ČR učinit následující:

 1. Všichni cestující ze Švýcarska musí vyplnit a odeslat český on-line příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.
 2. Před zahájením cesty do ČR absolvovat test s negativním výsledkem a mít písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení testu. Občané ČR test před cestou nemusí mít, cestují-li individuální dopravou. Cestují-li hromadným dopravním prostředkem, stačí jim antigenní test, resp. písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 48 hodin od data provedení testu. Upozorňujeme, že některé letecké společnosti údajně jednostranně přesto vyžadují PCR test.
 3. Po vstupu na území ČR (nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den) podstoupit PCR test a do doby jeho výsledku zůstat v samoizolaci.

PDF ke stažení zde


Výjimku z povinnosti podstoupit test a samoizolaci (povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává) mají:


1. Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, vydaným v členských státech Evropské unie, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, s tím, že u očkování uplynulo:

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
 • a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2. Osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, tj. osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledku PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

3. Děti do dovršení věku 6 let nemusí podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a také nemusí vyplňovat příjezdový formulář.


Kde se ve Švýcarsku otestovat

Přehled testovacích center pro celé Švýcarsko naleznete na stránce BAGu věnované testování (sekce Where can I get a test?). V Curychu na letišti je možné se nechat otestovat před odletem ve více testovacích centrech.

Národní certifikát / Evropský digitální covid pas

Za národní certifikát, též Evropský digitální covid pas / Digitální certifikát EU COVID (EU Digital COVID Certificate), o provedeném očkování, který je možné získat na webové adrese ocko.uzis.cz, se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů. Národní certifikát je možné si také nahrát do chytrého telefonu a prokazovat se jím jednoduše při kontrolách. Aplikace k tomu určená se nazývá Tečka a je bezplatně k dispozici pro systémy Android i iOS.

Se specifickými dotazy je možno se obrátit na informační linku Ministerstva vnitra ČR +420 974 801 801 (Po – Čt od 08:00 do 16:00 a v Pá od 08:00 do 12:00), nebo na informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na +420 222 264 222 (Po – Pá od 08:00 do 16:00).

Aktuální přehled všech povinností a výjimek pro návrat ze Švýcarska do ČR naleznete na webové stránce:

Aktuální opatření ve Švýcarsku

Švýcarská vláda rozhodla o rozšíření využití COVID certifikátů na svém území. S platností od 13. 9. 2021 je nutné se prokázat platným covid certifikátem (národní certifikát / Evropský digitální covid pas / EU Digital COVID Certificate) například při vstupu do restaurací (vč. hotelových restaurací, ale ne do hotelu samotného), barů, klubů, muzeí, knihoven, kin, divadel, zoo, fitness a sportovních zařízení, vnitřních bazénů, aqua parků a dalších vnitřních prostor. Povinnost předložit certifikát neplatí v obchodech a veřejné dopravě (zde je i nadále nařízené nošení ochranných masek). K prokázání je možné využít českou aplikaci Tečka nebo také tištěnou formu národního certifikátu / Evropského digitálního covid pasu.Opatření ve Švýcarsku:

 • Při pohybu ve venkovním prostředí nejsou ochranné masky / roušky požadovány.
 • Povinnost nosit ochranné masky / roušky zůstává v některých vnitřních prostorách (např. veřejná doprava, restaurace, obchody, atd.). Podrobnosti a bližší informace naleznete v přehledu BAGu věnované ochranným maskám / rouškám.
 • Hotely a další ubytovací zařízení jsou otevřeny bez omezení.
 • **Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy jsou otevřeny a pro vstup do vnitřních prostor je nutné se prokázat platným Covid certifikátem. Venkovní prostory mohou být otevřeny bez tohoto omezení. Stoly musí být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 m venku i uvnitř.
 • Veškeré obchody a služby fungují. Při jejich návštěvě obchodů není potřeba se prokazovat platným Covid certifikátem. Při návštěvě veřejných služeb (kina, knihovny, kadeřnictví atd.) je nutné se prokázat platným Covid certifikátem. Vždy je třeba také dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy).
 • **Veřejně přístupná zařízení pro volnočasové aktivity, jako jsou muzea, ZOO, knihovny a studovny, archivy, kina, bazény, sportovní zařízení a fitness centra, wellness zařízení a termální lázně jsou otevřeny a pro vstup do vnitřních prostor je vyžadováno prokázání se platným Covid certifikátem.
 • Na veřejných akcích s diváky nejsou zavedeny omezení v případě, kdy je pro vstup nutné se prokázat platným Covid certifikátem.
 • Je povoleno setkávání se max. 30 osob ve vnitřních prostorech a max. 50 osob ve venkovních a veřejných prostorech.
 • Ve veřejné dopravě je i nadále nařízeno nošení ochranných masek / roušek (podzemní nebo vnitřní železniční stanice a nádraží, vlaky, autobusy, lodě, MHD, zubačky, lanovky, atd.).

Kantony mohou v návaznosti na aktuální epidemiologické situaci rozhodnout o uvolnění nebo zpřísnění opatření.

Průběžně aktualizované informace ohledně poskytování veřejné dopravy na území Švýcarska naleznete na speciální stránce SBB a také na Swiss Travel System.

Podrobný přehled aktuálních opatření naleznete v přehledu Federálního úřadu pro veřejné zdraví BAG.
Dopravní spojení se Švýcarskem

Autobusové spojení: ČSAD Tišnov nabízí spoje z Brna, Prahy a Plzně do St. Gallenu, Curychu, Lucernu, Fribourgu a Bernu každou středu, čtvrtek, pátek a neděli, od 1. 7. 2021 budou spoje operovány každý den. Nobless Line provozuje noční linku do Švýcarska a zpět se svými luxusními autobusy – z Prahy a Plzně každou středu, čtvrtek, pátek a neděli večer, z Bernu, Curychu a St. Gallenu každé pondělí, čtvrtek, pátek a neděli večer. Žlutý dopravce RegioJet nabízí svá přímá spojení Prahy se St. Gallenem a Curychem (Út, čt, Pá, Ne), Lucernem a Luganem v pátek, Ženevou a Lausanne vždy ve čtvrtek. FlixBus obnovil spojení Prahy s Curychem – odjezd z Prahy je plánován v 09:00 a příjezd do Curychu ve 20:30 (na cestě je plánováno 7 zastávek), odjezd z Curychu je naplánován v 08:35 a příjezd do Prahy v 19:55.

Železniční spojení: České dráhy provozují od 1. 6. 2021 obnovené pravidelné noční spojení lůžkovým vlakem z Prahy do Curychu přes Sargans. Noční přímý spoj odjíždí z Prahy každý den v 17:58 s plánovaným příjezdem do Curychu následující den v 08:20, zpáteční spoj bude odjíždět z Curychu ve 21:40 s plánovaným příjezdem do Prahy následující den v 11:02.

Letecké spojení: Swiss International Air Lines poskytuje letecké spojení Prahy s Curychem 4x týdně (Po, Út, Pá, So) a nově také 3x týdně z Prahy do Ženevy (Po, Čt a So). V červenci dojde k navýšení spojů SWISS z Prahy do Curychu na 12 spojů (2x denně – Út, Čt, Pá, So, Ne; 1x denně – Po, St) a do Ženevy 4x týdně (Po, St, Pá, So). Aktuální letový řád naleznete na stránkách SWISS.com. EasyJet nabízí od července 2021 lety z Prahy do Basileje 4x týdně (pondělí, středa, pátek a neděle), z Prahy do Ženevy 5x týdně (pondělí, úterý, středa, pátek a neděle).


Pro odbavení na letišti si ponechte více času, protože i při on-line check-inu vám bude palubní vstupenka vystavena až u přepážky na letišti. Na palubách letadel SWISS směřujících do a ze Švýcarska je povinné nošení ochranných masek / roušek. Ochranné masky je nutné mít také nasazeny při pohybu po letišti ve Švýcarsku.
Karanténní strategie ve Švýcarsku

Pokud jste byli v posledních 10 dnech před vstupem do Švýcarska v zemi, kde se vyskytuje obávaná varianta viru SARS-CoV-2 a zároveň nejste očkováni nebo nemůžete prokázat, že jste se v posledních 6 měsících z onemocnění SARS-CoV-2 vyléčili, musíte po vstupu na švýcarské území podstoupit 10denní karanténu, kterou je možné po sedmi dnech ukončit v případě, že podstoupíte PCR test s negativním výsledkem a budete k tomu oprávněni místními kantonálními orgány. Bližší informace o karanténním postupu naleznete na stránce BAG věnované vstupu do Švýcarska (sekce Quarantine for persons arriving in Switzerland). Karanténu musí podstoupit také každý, kdo přišel ve Švýcarsku do styku s nakaženou osobou za určitých podmínek.

Seznam zemí s výskytem obávané varianty viru SARS-CoV-2, který nově nahradil původní Seznam rizikových zemí, je spravován Federálním úřadem pro veřejné zdraví (BAG). Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace neustále mění, je tento seznam dle potřeby aktualizován. Průběžně aktualizovaná čísla nově nakažených v rámci EU naleznete na stránce ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), aktuální ve Švýcarsku poté na stránce BAGu.

Pokud jste ve Švýcarsku a pociťujete některé z příznaků nákazy nebo jiné nemoci, je nutné navštívit stránku věnovanou izolaci a karanténě a postupovat podle uvedených pokynů. I nadále platí nutnost dodržování platných hygienických nařízení.
Program Clean & Safe

Turistická zařízení (hotely, restaurace, lanovky atd.) opatřená označením / štítkem Clean & Safe se vědomě zavázala dodržovat koncept ochrany a nabízí tak svým návštěvníkům / hostům bezpečné a čisté prostředí. Cílem tohoto označení je pomoci v obnově důvěry hostů ve Švýcarsko jako v bezpečný a čistý cíl pro turistické i pracovní cesty. Udělování a koordinaci použití označení Clean & Safe mají na starost jednotlivé švýcarské asociace (HotellerieSuisse, Cableways Switzerland, IG Parahotellerie Schweiz, Verband Öffentlicher Verkehrsmittel, Verband Schweizer Schifffahrtsun­ternehmen, Verband Schweizer Tourismusmanager a GastroSuisse) na základě iniciativy Switzerland Tourism. Bližší informace naleznete na průběžně aktualizované stránce www.clean-and-safe.ch


Poslední aktualizace stránky: 22. 9. 2021, 14:24