úvod

Od napoleonských dob se nikdo neodvážil na Švýcarsko zaútočit. Ne proto, že je neutrální, ale proto, že je schopné se účinně bránit. Švýcarská krajina je opevněná, chráněná zbraněmi ukrytými tak, že je většina návštěvníků nikdy ani nespatří. Je to krajina připravená k boji.

​


Těmito slovy začíná dokumentární film Skrytou švýcarskou krajinou, který jsme spolu s několika kolegy natáčeli v letech 2010–2014 v nejzajímavějších lokacích švýcarských Alp. Film ukazuje trochu opomíjenou, ale o to zajímavější, „skrytou“ část Švýcarska. Tvář, kterou mnozí návštěvníci míjejí bez povšimnutí, protože ji prostě nevidí, a to je od nich jen několik metrů vzdálená. Krajina kolem nich skrývá množství bunkrů, pevností, podzemních velitelství, uzávěrů i zátarasů, mnohdy již nepoužívaných, ale stále zakrytých mistrným způsobem maskování. Hledání a objevování této skryté krajiny je stejně vzrušující jako návštěva těch nejznámějších turistických destinací.


Falešná horská chata ležící v průsmyku Forclaz


Historie vojenského opevnění Švýcarska se píše už od dávných dob, kdy stezky neschůdnými průsmyky a divokými alpskými údolími střežily kamenné hrady. Největší rozmach opevňovacích prací však nastal až ve 20. století, hlavně v dobách druhé světové války a následující studené války (poslední pevnosti se ve Švýcarsku budovaly ještě v roce 1997). Některé z těchto pevností jsou připraveny k boji i dnes, většinu však armáda celkem nedávno odtajnila a opustila. Zůstávají skryté v krajině, jako slavná připomínka švýcarské svobody a autonomie.
Největší koncentrace pevnostních staveb se nachází v nejchráněnější oblasti země, takzvaném Alpském Réduitu – údolí řeky Rhôny a okolo horské pevnosti Andermatt –, přístupné pouze vysokohorskými průsmyky, které se daly snadno bránit. Nejdůležitější části obrany představovaly opevněné oblasti a průsmyky: Sargans, Sufers, Forclaz, Saint-Maurice, Simplon, Grimselpass, Furkapass a přímá obrana Andermattu v Schöllenské rokli, na Oberalppassu. Nejdůležitější opevnění vůbec bylo na Svatogotthardském průsmyku.


Fort Galenhütten nad hotelem Belvédère v průsmyku Furkapass


Co jsou to „uzávěry“

Několik podzemních pevností v této oblasti bylo turisticky zpřístupněno, existují zde ale stovky a stovky dalších, neméně zajímavých objektů, jen musíte vědět, kde hledat.
Nejdůležitější částí obrany jsou tzv. uzávěry – protitankové překážky vybudované na důležitých silničních křižovatkách a v nejužších místech alpských průsmyků. Zátarasy jsou vždy kryté palbou kulometů a protitankových děl ze skalních pevností zamaskovaných po obou stranách údolí. A když se nepřítel na uzávěru zastavil, rozstřílela ho těžká rychlopalná děla z podzemních dělových pevností mnohdy vzdálených 20 i 25 kilometrů. Protitankový zátaras, obvykle tvořený velkými betonovými nebo kamennými bloky, zahlédnete snadno a nedaleko něj už musíte zamaskované bunkry dohledat. Obvykle jsou ve skalní stěně, zakryté „umělou“ skálou – jemnou kovovou mřížkou ohýbanou do tvaru skály a natřenou maskovací, zevnitř však průhlednou, barvou. Umělá skála se vždy odklápěla až těsně před zahájením palby.


Kulometná věž tvrze Magletsch


Tam, kde v okolí uzávěru nejsou skalní stěny, určitě prohlédněte okolní stavby. Betonové bunkry jsou obvykle obložené dřevem a maskované jako stodoly. Někdy jsou zakryty umělou skálou a vypadají jako hromada kamení. Občas dostal bunkr šikmou střechu, okapy i balkony, na kterých dodnes visí truhlíky s květinami. Vypadají jako typický rodinný domek. Dveře jsou však na betonu pouze namalované a na fasádě jsou přilepená skleněná okna i se záclonkami… Ještě ze vzdálenosti pěti metrů jsou k nerozeznání. Děla a kulomety zakrývají výklopné okenice.
Spleti podzemních chodeb, ubikací a muničních skladů většinou tvoří velké dělostřelecké tvrze. Děla jsou zamaskovaná ve skalních kavernách krytých umělou skálou, povrchové objekty tvrze se tváří jako horské stavby. Některé pevnosti mají i otočné pancéřové věže s dalekonosnými děly. Ty obvykle vypadají jako balvany. Maskování chrání dělo nejen před leteckým průzkumem, ale vrstva falešné skály nad pancířem věže znemožňuje nepřátelským vojákům přiložení kumulativní nálože přímo na pancíř.
Zkuste jednou vyjet do Švýcarska a podívat se na něj trochu jinýma očima. A začnete objevovat podivné domy a stodoly z betonu, ke kterým nevedou žádné cesty. Kamenné protitankové zátarasy ukryté v křoví, otočné seníky na pastvinách, visuté nákladní lanovky zdánlivě mizející ve skalách, umělé skály a stromy zakrývající střílny nebo vchody do podzemí, cesty vedoucí nikam, otáčející se balvany v horách.


Dělová věž a v pozadí kulometný bunkr tvrze Fuchsegg v průsmyku Furkapass


2. díl najdete zde.