úvod

Biosférická rezervace Entlebuch je proslulá rozsáhlými rašeliništi a krasovými útvary. Právě ty jsou zastoupeny vápencovými formacemi, které v délce 6,6 km a šířce 2 km pokrývají celou majestátní horu Schrattenfluh.

​

Jejich vznik má na svědomí lehce kyselý déšť, který vymývá vápenec do roztodivných tvarů rýh, prohlubní nebo jeskyní. Voda pak děravým povrchem prosakuje do nitra hory, kde je ukryta rozsáhlá a rozvětvená síť podzemních rezervoárů a kanálů. Když v roce 1970 vědci obarvili vodu v jeskyni P55, aby sledovali, kudy teče, nedostala se vůbec do předpokládaných řek Emme nebo Waldemme, ale absolvovala neuvěřitelnou cestu podzemím dlouhou 20 km a po 38 hodinách skončila v Thunském jezeře.