úvod

Těšíme se na vaši návštěvu na našich plánovaných akcích Switzerland Tourism v České republice. Tradičně nejvíce akcí je plánováno v Praze, ale setkat se s námi můžete i v dalších městech.

​

Akce Switzerland Tourism v České republice

Datum   Událost   Místo konání
16.–19. 1. 2020   GO 2020   Brno
13.–16. 2. 2020   Holiday World 2020   Praha
3. 3. 2020   Švýcarské odpoledne v Olomouci   Olomouc
13.–14. 3. 2020   Veletrh Infotour a Cykloturistika 2020   Hradec Králové
20.–22. 3. 2020   For Bikes 2020   Praha
4. 4. 2020   Švýcarský den v Praze   Praha
25. 4. 2020   Švýcarský den v Třeboni   Třeboň
květen / červen 2020   Švýcarsko-francouzské rodinné odpoledne   Praha
28. 9.–3. 10. 2020   Swiss Food Festival   Praha
7.–8. 11. 2020   Festival Obzory 2020   Praha


Pro rok 2020 jsme si pro vás připravili turné s názvem Rhétská dráha – perla Alp, na které se můžete těšit v následujících městech:

Datum   Místo konání
1. 11. 2019   Opava
9. 1. 2020   České Budějovice
21. 2. 2020   Sokolov
3. 3. 2020   Olomouc
14. 3. 2020   Hradec Králové
17. 3. 2020   Bratislava
4. 4. 2020   Praha
25. 4. 2020   Třeboň

Bližší informace o přednáška naleznete v našem článku Přednáškové turné Rhétské dráhy.